Pravila

Uvijeti i Odredbe §1 Prije registracije na My Free Farm, korisnici moraju pristati na Uvijete & Odredbe

§2 My Free Farm Omogućuje korisnicima da komuniciraju međjusobno. Oni su isključivo odgovorni za sadržaj u pisanom sadržaju kao i u slikovnom te svakom trećem. Postavljanje bilo kakvog uvrijedljivog ili neprimjerenog sadržaja može dovesti do brisanja računa.
§3 Nitko nema pravo koristiti My Free Farm. Provider (ponuditelj igara) ima pravo uskratiti pristup korisnicima ili ih obrisati ako prekrši uvijete i odredbe.
§4 Varanje:
(1) Svaki korisnik može imati jedan račun po server. Multi računi nisu dozvoljeni.br> (2) Bilo koji pokloni koji mogu donjeti određenu prednost u igri nisu dozvoljeni i mogu biti obrisani (računi).
(3) Beneficije jednog računa će biti striktno nadzirani.
(4) Sve greške u igri moraju biti prijavljene odmah te ne smiju biti iskorištene od strane korisnika za bilo koje svrhe te greške koje se nisu prijavile mogu biti sankcionirane brisanjem računa.
(5) Razmaci ili slobode u system igru koje dolaze u obliku iskorištavanja u igri također će biti sankcionirani.§5 Korištenje programa, bot-ova su izričito zabranjeni.
§6 My Free Farm ne odgovara za moguću nastalu štetu uzrokovanu prema korisniku. Nije moguće potraživati naknadu ili štetu.
§7 Članstvo može biti prekinuto u bilo kojem trenutku brisanjem igrača.
§8 Administratori i moderator – njihove instrukcije trebaju biti poštivane te se odnositi sa njima. Administratori i moderatori imaju prava kazniti sve igrače ukoliko su prepršili uvijete I odredbe te sve nepravilnosti koje je proizveo korisnik.
§9 Virtualni predmeti (novci) ne mogu biti zamjenjeni, kupljeni ili prodani u razmjenu za stvarni novac.
§10 Ukoliko su bilo koji od navedenih paragrafa nevažeći ostale točke ostaju na snazi. .
§11Sve promjene koje nisu ovdje Administrator zadržava pravo promjene bez uređenja te njegova odluka će se poštivati kao zadnja.